Działka budowlana 1352 m², Żagań

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Żagań

100 000  • 1352 
74 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż komunalnych nieruchomości

Nieruchomościami wyznaczonymi do sprzedaży na własność są:

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie 1 miasta. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej betonowej oraz urządzoną drogą o nawierzchni gruntowej wydzieloną geodezyjnie (ul. Liszta). Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie w średniej odległości od centrów handlowo - usługowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Dostęp do sieci energetycznej, wodno kanalizacyjnej oraz gazowej w sąsiednich ulicach - dostępność do sieci jest dobra. Kształt nieruchomości regularny. Powierzchnia nieruchomości jest płaska, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Lokalizacja nieruchomości dla określonej funkcji jest korzystna.

Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego - oznaczona symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej KW nr ZG1G/00036758/7.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach - Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości - Nie dotyczy.

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce upłynął 17 września 2019 r.

Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadia w podanych powyżej wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Kontakt:
Urząd Miasta Żagań
tel: (068) 477 10 42


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0684771042

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Żagań

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 1352 m2
  • powierzchnia działki: 1352 m2
  • numer oferty: 24703/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0684771042

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Żagań

 Wyślij wiadomość e-mail