Mieszkanie 61 m², Zielona Góra, Osiedle Śląskie

mieszkanie • na sprzedaż • rynek wtórny • Zielona Góra • Osiedle Śląskie

198 000  • 61 
3 246 zł za m2

3 pokoje • 1 łazienka • 4 piętro • budynek 4 piętrowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego

Syndyk masy upadłości pana Dariusza Złotowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Zielonej Górze, Os. Śląskie 5B, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00109150/6, (zwane dalej w skrócie „Nieruchomością).

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 198.000,00 PLN i stanowi 100 % ceny oszacowania.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Wadium: 10% ceny wywoławczej.

Termin składania ofert: 30 października 2019 roku do godz. 18.00.

Termin wpłaty wadium: 30 października 2019 roku.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 października 2019 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Notariusza Pauliny Tomczak w Poznaniu (61-751) przy ul. Bóżniczej 15/11.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości pana Dariusza Złotowskiego, sygn. akt V GUp 22/19 - NIE OTWIERAĆ” należy przesłać drogą pocztową (przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem w ww. terminie na następujący adres syndyka:

Syndyk masy upadłości Dariusza Złotowskiego

Dorota Strzesak ul. Urbanowska 16b/12, 60-647 Poznań

do dnia 30.10.2019, godz. 18.00.

Wpłata wadium na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka, dedykowany upadłemu Dariuszowi Złotowskiemu , w banku Alior Bank S.A. o numerze: 09 2490 0005 00004600 2778 9988

z dopiskiem „Wadium- konkurs ofert V GUp 22/19”.

Konkurs ofert zostanie przeprowadzony według Regulaminu, który zainteresowanym zostanie przesłany w formie elektronicznej.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji udziela: Dorota Strzesak, tel.: 693 986 631.Kontakt:
Syndyk Dorota Strzesak
tel: 693 986 631


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 693 986 631

Osoba do kontaktu: Syndyk Dorota Strzesak

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 61 m2
  • piętro: 4 piętro
  • liczba pięter w budynku: 4 piętrowy
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer oferty: 5717/3186/OMS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 693 986 631

Osoba do kontaktu: Syndyk Dorota Strzesak

 Wyślij wiadomość e-mail