Lokal biurowy na sprzedaż, 137 m², Pokój

biuro • na sprzedaż • rynek wtórny • Pokój

166 696  • 137 
1 217 zł za m2

1 pomieszczenie • 1 piętro • budynek 1 piętrowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu pisemnym nieograniczonymTAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całościZAPRASZA

do nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż

nieruchomości położonej w Pokoju przy ul. Brzeskiej 9a,

dz. nr 1063/91, 1066/91 k. m. 2Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1063/91, k. m. 2 o pow. 0,0282 ha, obręb 0014 Pokój, wraz prawem własności budynku administracyjnego oraz 1/5 udziału w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 1066/91Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej wynosi 166 696,00 zł netto (budynek administracyjny zw. z vat, droga 23% vat);Nieruchomość położona jest w Pokoju przy ul. Brzeskiej 9a, w powiecie namysłowskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1U/00030464/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto.Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 28.10.2019 r. do godz. 09:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 28.10.2019 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-93-78, kom. 601-484-233 77/889-82-90, kom. 601 513 367 lub osobiście w pok. nr 110 w Opolu przy ul. Oleskiej 3, lub w pok. nr 308 w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 w dniach od 07.10.2019 r. do 25.10.2019 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 7:00-13:00 ).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.plKontakt:
TAURON Dystrybucja S.A
tel: 77/889-93-78


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 77

Osoba do kontaktu: TAURON Dystrybucja S.A

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 137 m2
  • powierzchnia działki: 282 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie
  • numer oferty: 7029/3186/OOS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 77

Osoba do kontaktu: TAURON Dystrybucja S.A

 Wyślij wiadomość e-mail