Działka rekreacyjna 1572 m², Gogolewo

działka rekreacyjna • na sprzedaż • rynek wtórny • Gogolewo

45 510  • 1572 
29 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

RGNPP.6840.44.2019.AL

Dębnica Kaszubska, dn. 30.09.2019r.WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ DZIAŁKI NAD JEZIOREM DOBRSKIM, GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, POWIAT SŁUPSKILP.: 1

POŁOŻENIE: Gogolewo SL1S/00053116/1 (brak obciążeń)

NR DZIAŁKI POWIERZCHNIA W M2: 394 o pow. 0,1572 ha

CENA WYWOŁAWCZA: 45 510 zł brutto

WADIUM: 4000 zł


DZIAŁKA POŁOŻONA NAD JEZIOREM DOBRSKIM


wadium płatne w terminie do dnia 02.11.2019 r.

przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2019 r., godz. 9:00Nieruchomość położona jest w miejscowości Gogolewo, gminie Dębnica Kaszubska, powiecie słupskim, województwie pomorskim. Odległość do Słupska wynosi ok 30 km, natomiast do Bytowa ok 40 km. Do centrum Dębnicy Kaszubskiej odległość to ok 20 km. W odległości ok 130 m od działki znajduje się jezioro Dobrskie. Działkę otaczają liczne lasy oraz pola uprawne. Dostęp komunikacyjny - droga gruntowa. Kształt działki zbliżony do prostokąta. W drodze przebiega sieć energetyczna. Nieruchomość znajduje się w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi’’


LOKALIZACJA SZCZEGÓŁOWA

Przeznaczenie terenu zgodnie z MPZP: teren oznaczony symbolem 12UTL - tereny zabudowy turystyczno - rekreacyjnej o charakterze letniskowym - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - XXXVIII/260/2009 z dnia 2009-11-26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zespołu zabudowy turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska (TEREN B - część wschodnia).

- nieprzekraczalna linia zabudowy: 10 m od drogi 2KD (D) ,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 65%, maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 15%,

- zabudowa parterowa bez poddasza użytkowego - wysokość budynku do 5m,

- kąt nachylenia połaci dachowych do 30%.


- Informacje dot. obciążeń księgi wieczystej: w dziale II księgi wieczystej nr SL1S/00053116/1 - w dziale III i IV brak wpisów.

- Termin poprzednich przetargów: : I przetarg:: 26.07.2019 r..


Informacje dotyczące PRZETARGU:

- warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu/rokowaniach. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej,

- wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 30.10.2019 r., w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 0004 00600444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 30.10.2019 r.

- wadium wpłaconą przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium/zaliczkę zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia,

- wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

- cena, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności,

- organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu/rokowań z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

- Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy,

- powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy,

- przetarg odbędzie się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, w Dębnicy Kaszubskiej.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub pod numerem telefonu

59 813 23 21 lub kom. 666 366 828, ()Kontakt:
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
tel: 666 366 828


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 666 366 828

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 1572 m2
  • powierzchnia działki: 1572 m2
  • numer oferty: 24598/3186/OGS
  • data dodania: 30 Wrzesień 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 30 Wrzesień 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 666 366 828

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

 Wyślij wiadomość e-mail