Lokal usługowy na sprzedaż, 5277 m², Zabrze, Pyskowicka

lokal usługowy • na sprzedaż • rynek wtórny • Zabrze • Pyskowicka

7 109 400  • 5277 
1 347 zł za m2

1 pomieszczenie • 1 piętro • budynek 1 piętrowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

ogłasza o sprzedaży z wolnej rękiNieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17, na którą składa się prawo własności:

niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2
częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2, na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-handlowego i część parkingu zewnętrznego
zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2, na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy wraz z parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa, budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 11.278m2 za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 7.109.400,00zł. netto (słownie: siedem milionów sto dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT (Księga Wieczysta nr GL1Z/00025445/5).1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie syndyka: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi"

2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości - zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulamin Sprzedaży - zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 668 495 147 lub 602 154 063 lub 603 350 571 oraz za pośrednictwem adresu email: oraz Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości 200.000,00zł na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 00000001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

4. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 06.11.2019r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją:

„Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17”5. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w trybie kreślonym w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.Kontakt:
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
tel: 602 154 063


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 602 154 063

Osoba do kontaktu: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 5277 m2
  • powierzchnia działki: 11278 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie
  • numer oferty: 7031/3186/OOS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 602 154 063

Osoba do kontaktu: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

 Wyślij wiadomość e-mail