Dom 133 m², Połajewo

domy wolnostojący • na sprzedaż • rynek wtórny • Połajewo

318 930  • 133 
2 398 zł za m2

2 pokoje • 1 łazienka • parter • budynek budynek parterowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Przemysława Grzelaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

• prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami inwentarsko - gospodarczymi, położonej w Połajewie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, stanowiącej działki o nr 284, 866/1 o łącznej powierzchni 5.2800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi akta księgi wieczystej KW nr PO2T/00002767/2;

• prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Połajewie, powiat czarnkowskotrzcianecki, stanowiącej działkę o nr 282 o powierzchni 2.6300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi akta księgi wieczystej KW nr PO2T/00017193/5,

za łączną cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 50% ceny oszacowania, wskazanej w operacie szacunkowym z dnia 22 września 2017 roku, sporządzonym przez mgr inż. Michała Majchrzyckiego, tj. nie niższą niż 318.930,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100 złotych).

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Przedmiot sprzedaży stanowi opisane powyżej prawa własności nieruchomości gruntowych.

2. Bezwarunkowe oferty wraz z wymaganymi dokumentami na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej oceny oraz dokładnym oznaczeniem składającego ofertę składać należy w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która powinna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 80/17” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Przemysława Grzelaka - nie otwierać”.

3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 38 1090 2590 00000001 3443 2195.

4. Syndyk masy upadłości oraz Sędzia - komisarz zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

6. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00.Kontakt:
Syndyk Krzysztof Skrzypinski
tel: 61-670-73-73


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 61 670 73 73

Osoba do kontaktu: Syndyk Krzysztof Skrzypinski

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 133 m2
  • powierzchnia działki: 52800 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer oferty: 4397/3186/ODS
  • data dodania: 16 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 16 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 61 670 73 73

Osoba do kontaktu: Syndyk Krzysztof Skrzypinski

 Wyślij wiadomość e-mail