Dom 229 m², Zbąszyń

domy wolnostojący • na sprzedaż • rynek wtórny • Zbąszyń

272 666  • 229 
1 191 zł za m2

6 pokoi • 1 łazienka • parter • budynek budynek parterowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


6 listopada 2019 r. o godz. 11:00


w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę pod adresem pl. Niepodległości 31, 64-300 NOWY TOMYŚL w sali nr 24, odbędzie się


DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ


nieruchomość gruntowa - dz. nr 766 o pow. 0,0801 ha tereny mieszkaniowe B - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym, przez działkę przechodzi linia średniego napięcia, działka uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową i gazową. Budynek mieszkalny: jednorodzinny dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze względu na przeciekający dach, został częściowo zalany wodą (piętro) i uległ zniszczeniu, na piętrze zdemontowane są grzejniki, w związku z czym uwidocznione są liczne zawilgocenia, grzyb oraz odpady tynków wewnętrznych. Powierzchnia zabudowy: Pz = 136,00 m2. Powierzchnia użytkowa: Pu = 229,84 m2. Powierzchnię użytkową budynku przyjęto na podstawie pomiarów. Klasyfikacja pomieszczeń: parter: hol, przedsionek, jadalnia, pokój wypoczynkowy, kuchnia, pokój, łazienka, pomieszczenie gospodarcze; piętro: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, hol. UWAGA!: Istnieje możliwość wyodrębnienia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych ze względu na istniejące dwa osobne wejścia. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową gazową, ogrzewanie CO, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego (szambo), telefoniczną.UWAGA!: Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W części parterowej: dwa garaże o pow. użytkowej 20 m2 i 25 m2 z bramą wjazdową metalową oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej Pu 6,12 m2; na piętrze znajduje się strych o powierzchni użytkowej 25,60 m2. Budynek jest otynkowany. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: Pz = 50,00 m2. Powierzchnia użytkowa: Pu = 76,72 m2. Powierzchnię użytkową budynku przyjęto na podstawie pomiarów. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, ogrzewanie CO, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego. Zagospodarowanie terenu. Działka w całości jest ogrodzona płotem, od strony frontowej znajduje się brama wjazdowa, z prętów metalowych rozsuwana. Działka jest częściowo utwardzona kostką brukową. Na działce znajdują się drzewa i krzewy stanowiące wartość ozdobną,

położonej: 64-360 Zbąszyń, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00031693/2.Suma oszacowania wynosi: 409 000,00 zł, cena wywołania wynosi: 272 666,67 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania. Rękojmia 1/10 sumy oszacowania: 40 900,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 00000001 0400 4682.Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 746/18).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Kontakt:
Komornik Sądowy Jacek Dauter
tel: 61 42 37 44


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 61423744

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy Jacek Dauter

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 229 m2
  • powierzchnia działki: 801 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 6 pokoi
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer oferty: 4380/3186/ODS
  • data dodania: 7 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 7 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 61423744

Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy Jacek Dauter

 Wyślij wiadomość e-mail